§ 1

Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki, na jakich firma SUMAX świadczy usługi napraw serwisowych profesjonalnych elektronarzędzi.

§ 2

Korzystając z naszych usług Zleceniodawca oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy regulamin.

§ 3

Firma SUMAX zastrzega sobie prawo do zmiany i poszerzenia niniejszego regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronie internetowej www.sumax.pl oraz w sklepie.

§ 4

Serwis prowadzony jest we Wrocławiu przy ul. Łęczyckiej 8. Sprzęt przyjmujemy do naprawy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

§ 5

Świadczymy usługi w zakresie napraw drobnych i kompleksowych profesjonalnych elektronarzędzi różnych producentów. Wykaz aktualnych marek znajduje się na naszej stronie internetowej www.sumax.pl oraz w sklepie.

§ 6

Potwierdzeniem przyjęcia narzędzia do naprawy, jest Zlecenie Naprawy, każdorazowo wydawane Klientowi naszego serwisu. Dla napraw zleconych nam za pośrednictwem firm przewozowych potwierdzenie złożenia Zlecenia Naprawy przesyłane zostanie za pośrednictwem poczty SMS. Przy odbiorze osobistym narzędzia należy okazać Zlecenie Naprawy.

§ 7

Klient dostarcza narzędzie do serwisu osobiście bądź posługując się formularzem dostępnym na stronie www.sumax.pl.

§ 8

Dostarczone do serwisu narzędzie nie musi posiadać oryginalnego opakowania, powinno natomiast być wstępnie oczyszczone z brudu (pył gipsowy, beton, klej itp.). Narzędzia akumulatorowe powinny być dostarczone wraz z ładowarką i akumulatorem.

§ 9

Po otrzymaniu narzędzia Serwis dokonuje wstępnej wyceny, polegającej na sprawdzeniu jego stanu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych i kosztów naprawy. Standardowy okres od przyjęcia narzędzia do wstępnej wyceny wynosi 2-3 dni. Wycena jest bezpłatna w przypadku elektronarzędzi marek: Bosch Professional, Makita, Hitachi, Festool, Metabo, Milwaukee, De Walt. W przypadku pozostałych marek wycena kosztuje 20-100 zł netto. Istnieje możliwość wykonania wyceny ekspresowej (tego samego dnia) za dodatkową opłatą.

§ 10

Klient ma 14 dni na podjęcie decyzji odnośnie akceptacji lub braku akceptacji kosztów naprawy. Po tym terminie narzędzie może zostać wydane lub odesłane na koszt Klienta bez naprawy.

§ 11

Po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów usługi Serwis dokonuje naprawy lub w razie konieczności zamawia niezbędne części u producenta wyrobu. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie naprawy. Standardowy czas naprawy wynosi 3-5 dni.

§ 12

W przypadku, gdy po przystąpieniu do naprawy zostaną stwierdzone inne uszkodzenia narzędzia (wady ukryte) skutkujące wzrostem kosztów naprawy, Serwis poinformuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów.

§ 13

Jeśli Klient nie wyrazi zgody na  naprawę, Serwis standardowo dokonuje zwrotu narzędzia rozkręconej. W przypadku, gdy Klient wyrazi wolę złożenia jego narzędzia to jest to usługa dodatkowo płatna i wynosi 20-100 zł netto  zł i jest zależna od stopnia skomplikowania elektronarzędzia i poświęconego czasu na montaż. Serwis zastrzega, że narzędzie powtórnie złożone po wstępnej wycenie może nie działać.

§ 14

Klient zobowiązany jest do odebrania narzędzia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o wykonaniu usługi lub od podjęcia decyzji o rezygnacji z naprawy. W przypadku przekroczenia tego terminu będzie pobierana opłata za magazynowanie w wysokości 10 PLN netto za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc. Po upływie 6 miesięcy nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne .

§ 15

Na wymienione podzespoły i części Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji liczonej od daty wystawienia faktury. Gwarancji nie podlegają elementy ulegające naturalnemu zużyci (przewody, szczotki, uchwyty, łożyska). Gwarancją nie są objęte również uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek niewłaściwej eksploatacji. Wykonanie przez Serwis naprawy częściowej zgodnie z życzeniem Klienta może skutkować ograniczeniem lub wyłączeniem narzędzia z ochrony gwarancyjnej.

§ 16

Narzędzia opuszczające Serwis odpowiadają normom PN–88 E–08400/10 oraz PN–EN 60745-1 obowiązującym dla urządzeń II klasy ochronności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.Każdy klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.